Documenten

Eigen publicaties H2H-team

  • Hamelakkers zonder aardgas – schets van alle opties – 27 maart 2019 Link
  • Samenvatting resultaten business case – 29 maart 2019 Link

 Bronnen

Voor het berekenen van de diverse kosten en de haalbaarheid van het project hebben we gebruik gemaakt van diverse bronnen, o.m.

  1. Nationale energie verkenning NEV2017 – Planbureau voor de Leefomgeving
  2. Hydrogen as a catalyst – publicatie februari 2019 van de World Energy Council
  3. Lenteakkoord – maart 2018 Link
  4. Waterstof – de sleutel voor de energietransitie – TU Delft, mei 2018
  5. Contouren van een routekaart waterstof – TKI Nieuw Gas, maart 2018