Actuele project-informatie

Augustus 2020

Wij zijn in de voorbereiding om een MIT R&D subsidie aanvraag voor te bereiden. Dat doen we samen met een projectbureau Realize.

Het globale idee is:

Waterstof produceren met groene stroom op het terrein van Agruniek. De groene stroom kan deels van het zonnedak van Agruniek komen en wordt deels ingekocht. Agruniek kan de waterstof gebruiken om aardgas te vervangen bij de stoomproductie. Dit kan gefaseerd (dus eerst bijmengen en later volledig overgaan). Een deel van de geproduceerde waterstof kan worden ingezet als brandstof voor een vrachtwagen op waterstof (vulstation bij Agruniek) en een deel van de waterstof kan beschikbaar worden gesteld aan de Woningstichting in de Nude om bij blokverwarming ook een deel van het aardgas te vervangen door waterstofgas.

Het geheel wordt gefaseerd en schaalbaar opgezet, zodat het kan worden uitgebreid als de resultaten zowel technisch als economisch positief zijn en er naar een 100% waterstof gebruik kan worden toegewerkt.

De belangrijkste reden om stapsgewijs te beginnen is omdat de electrolyser (www.XINTCglobal.com) nog in de ontwikkelingsfase zit, en er voor een volledige omschakeling naar waterstof ook leveringszekerheid geboden moet kunnen worden.

De Initiatiefnemers  (project aanvragers) zijn dan XINTC en de Stichting. De stakeholders zijn dan: Agruniek, Woningstichting en Liander.

Van de Stakeholders zal een bijdrage worden gevraagd zowel in-kind als financieel, en voor de afname van het waterstof stellen we ons als doel de (aardgas)prijsontwikkeling in de markt te volgen.

Wij gaan in deze fase uit van bijmenging van waterstofgas, omdat het garanderen van leveringszekerheid en ook in het winterseizoen nog een stap(je) te ver is op dit moment.

De gemeente is op de hoogte van ons initiatief maar heeft zelf geen capaciteit om zich hier actief mee bezig te houden.