Kosten van verwarmen

Het project Hamelakkers is op dit moment het verst uitgewerkt. Daarom nemen we dit als voorbeeld voor de verkenning van de kosten van verwarmen voor de verschillende verwarmingssystemen voor de jaren 2022-2032. De verantwoording van de gehanteerde bronnen vindt u hier.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van de kosten van vier verwarmingssystemen

Uitgaande van het jaar waarin naar verwachting waterstof in Wageningen beschikbaar is – 2022 – duurt het drie tot vier jaar totdat verwarmen met waterstof goedkoper is dan verwarmen met aardgas. Dat is gebaseerd op de verwachtingen / prognoses zoals die nu beschikbaar zijn. De werkelijkheid zal zonder twijfel anders zijn. Er lijkt een flinke mate van consensus te zijn dat de kans dat het gunstiger voor waterstof wordt groter is dan de kans dat het ongunstiger wordt.

Ons uitgangspunt is om er voor te zorgen dat bewoners die van waterstof gebruik gaan maken, geen hogere energielasten zullen hebben dan met aardgas het geval zou zijn.

Dat betekent dat de bewoners de eerste paar jaar – als de kosten van verwarmen met waterstof hoger zijn dan de kosten van verwarmen met aardgas – de ‘aardgaskosten’ betalen en na het omslagpunt de dan lagere kosten van verwarmen met waterstof.

De werkelijk door een huishouden te betalen kosten zijn in deze grafiek aangegeven door de groene lijn: eerst een jaar of vier volgt deze de aardgasprijs, daarna volgt deze de waterstof prijs.

De onderlinge verschillen in kosten per huishouden voor de drie systemen zonder aardgas ontlopen elkaar niet veel. Daarbij zij aangetekend dat de kosten voor waterstof dankzij subsidie van de rijksoverheid verlaagd zijn.

De samenvatting van de resultaten van de kostenverkenning vindt u hier