IEA scenario 2050: CO2 uitstoot netto nul

Op de dag van Shells aandeelhoudersvergadering verscheen ook een rapport waarin het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verstrekkende aanbevelingen doet. De organisatie van 29 vooral rijke, meestal westerse landen die data verzamelt over de mondiale energievoorziening en daar adviezen over geeft, vindt dat er niet meer moet worden geïnvesteerd in nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten. In nieuwe kolencentrales mag dat alleen als hun CO2-uitstoot wordt opgevangen. Vanaf 2035 moet het afgelopen zijn met de verkoop van personenauto’s op diesel en benzine, stelt het IEA. Volgens het agentschap zijn zulke drastische maatregelen nodig om de temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad.

De elektriciteitssector moet in 2040 klimaatneutraal zijn
Een wereld zonder CO2-uitstoot in 2050 is, meent het IEA, haalbaar en betaalbaar, maar dan moet het roer wel om. Dan moet de elektriciteitssector in 2040 klimaatneutraal zijn. Dan moeten zon, wind en andere hernieuwbare bronnen in 2050 90 procent van alle benodigde energie leveren. Dan moet de rest deels worden geleverd door kerncentrales. Dan moeten nieuwe technieken zoals waterstof en de opvang en opslag van CO2 gemeengoed zijn.
Volgens het IEA moet er vanaf 2030 elk jaar vier keer zo veel stroom uit zon en wind bijkomen als in 2020. Om wereldwijd CO2-neutraal te worden, is vanaf 2030 elk jaar 5000 miljard dollar aan investeringen nodig. Dat is tweeënhalf keer zo veel als nu. Door die extra investeringen groeit de mondiale economie, stelt het IAE: zelfs harder dan wanneer de wereld op de huidige manier zou doorgaan. Het rapport is geschreven met het oog op de komende Klimaatconferentie die in Schotland wordt gehouden. Milieuorganisatie Greenpeace reageerde tevreden op het rapport. “De IEA begint het eindelijk te snappen”, stelde directeur Jennifer Morgan.

Lees het gehele artikel in Trouw | 18 mei 2021