Projecten

Waar te beginnen?
Welke buurten / wijken komen als eerste in aanmerking voor toepassing van waterstof voor het verwarmen van de woningen en andere gebouwen? Op basis van onze eerste verkenningen zijn we vooral op zoek gegaan naar buurten / wijken waar veel oudere huizen staan die moeilijk te isoleren zijn. Deze huizen hebben een hoge energievraag (verwarming) en zijn erg geschikt voor het waterstof concept: waterstof produceren, transporteren door de bestaande gasleidingen en aanleveren voor de bestaande Cv-installatie in woningen. Hierbij hoeft alleen de Cv-ketel vervangen te worden. De transitiekosten voor de individuele bewoners blijven dus beperkt.
Indien waterstofgas wordt ingezet in een wijk dan dient er altijd een hele streng aan woonhuizen tegelijk over te gaan op waterstof. Dit is vooral vanuit communicatie en organisatie oogpunt een uitdaging, zeker als het gaat op basis van vrijwillige overstap.

Productielocatie
Belangrijk is natuurlijk ook waar de productie van waterstof zal plaatsvinden: dichtbij de afnemers en dichtbij de energiebron, d.w.z. op een plek waar veel groene stroom wordt geproduceerd. Interessante mogelijkheden voor het plaatsen van een of twee containers zouden kunnen zijn bij het Marin waar 3 zonnedaken liggen, bij een nog te ontwikkelen zonnepark op de oude stortplaats of bij een nog te ontwikkelen zonnepark bij de Nude.

We hebben de toepassingsmogelijkheden van waterstof bekeken in onderstaande wijken

aantal woningen gemiddeld gasverbruik (m3)
Nassaubuurt,
Generaal Foulkesweg tussen Diedenweg en Wilhelminaweg, Wilhelminaweg
177 2.795
Veerweg tot Wilhelminasweg 68 1.707
Diedenweg Westzijde 27 2.251
Woningen tussen Lawickse Allee,
Van Uvenweg en Rooseveltweg
1.226 904
Wageningen Hoog 536 3.241
De Boomgaarden 310 1.396
De Hamelakkers 421 2.600
Kantooromgeving
– Marin 280.000
– Binnenhaven 1 (Kantoorkasteel) 15.000
– Haagsteeg 4 22.000

De bijbehorende kaartjes zoals die uit de database van PICO (https://pico.geodan.nl) komen, kunt u hier bekijken.

Een reden om ook de wijk langs de van Uvenweg mee te nemen is dat het vooral sociale woningbouw betreft, in beheer van de Woningstichting, waar veel woningen al extra geïsoleerd zijn en deze laatste warmte vraag moeilijk anders is in te vullen.

De interesse van zowel Wageningen Hoog als de Boomgaarden is tijdens de door de gemeente georganiseerde informatie-avond op 23 juni naar voren gekomen.

En hoe nu verder?

Het is zeker belangrijk om te onderzoeken welke buurten / wijken in aanmerking komen voor toepassing van waterstof voor het verwarmen van de woningen en andere gebouwen. De volgende stap is echter nog belangrijker, namelijk om met de bewoners en woningeigenaren in gesprek te gaan en de vraag voor te leggen: wat vindt u van dit alles, welke optie om uw woning te verwarmen heeft uw voorkeur? Op grond van deze gesprekken kan bepaald worden welke buurten / wijken al op korte termijn kunnen worden aangepakt.