Verwarmen

Welke opties zijn er om een woning te verwarmen?

Zoals de figuur laat zien, zijn er in hoofdlijnen vier opties:

 • een warmtepomp, individueel of collectief,
 • een warmtenet,
 • een brandstofcel die waterstof gebruikt en zowel elektriciteit als warmte opwekt
 • waterstof, aangevoerd via het bestaande gasnet direct in de CV-ketel.

Een uitgebreide beschrijving is hier te lezen.

De mogelijkheden voor een nieuw warmtenet zijn afhankelijk van een permanente levering van warmte. In Wageningen wordt de optie van het gebruik van restwarmte van Parenco onderzocht. Op termijn wellicht ook het gebruik van de energie die beschikbaar komt indien de ultradiepe boringen succesvol zijn waarvoor nu proeven o.m. ook bij Parenco plaatsvinden.

Het gebruik van een brandstofcel is voorlopig nog te duur en blijft daarom geheel buiten beschouwing.

Gelet op de onzekerheden omtrent een nieuw warmtenet komen de warmtepomp – individueel of collectief – en waterstof voorlopig het meest in aanmerking.

We maken onderscheid tussen goed en slecht geïsoleerde woning, tussen lage en hoge woningdichtheid en tussen Lage temperatuurverwarming (LT – aanvoertemperatuur van het CV-water tussen 35°C en 55°C) en Hoge temperatuurverwarming (HT – aanvoertemperatuur tussen de 60°C en 80°C ), elk met andere keuzemogelijkheden:

mogelijke energievoorziening lage woningdichtheid hoge woningdichtheid
LT HT LT HT
Goed geïsoleerde
woning
Warmtepomp individueel + + + +
Warmtepomp collectief + +
warmtenet + +
waterstof + + + +
Slecht geïsoleerde woning Warmtepomp individueel
warmtepomp collectief
warmtenet +
waterstof + +

Globaal kunnen we drie bebouwingstypen onderscheiden, elk met andere keuzemogelijkheden:

Appartementengebouwen:

 • aansluiten op een warmtenet, als dat mogelijk is
 • collectieve warmtepomp
 • waterstof

Woningen jonger dan ca 1950, relatief goed te isoleren:

 • collectieve warmtepomp
 • individuele warmtepomp
 • waterstof

Oudere woningen, relatief slecht tot nauwelijks te isoleren:

 • waterstof.

Voor alle duidelijkheid, we hebben het alleen over groene waterstof, dus waterstof zonder CO2 uitstoot, geproduceerd met groene stroom.

Als we het doen, willen we het meteen goed doen, dus bij voorkeur niet met een tussenstap van blauwe waterstof, waarvan de vrijkomende CO2 ergens moet worden opgeslagen.

Er zijn 3 soorten waterstof

 • Grijze waterstof, gemaakt uit aardgas, met uitstoot van vrijkomende CO2
 • Blauwe waterstof, gemaakt uit aardgas met opvang en opslag van de vrijkomende CO2
 • Groene waterstof: d.m.v. elektrolyse wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Hierbij wordt geen CO2 gevormd.