Wilhelminaweg wil waterstof

In het kader van de energie transitie hebben de bewoners aan de Wilhelminaweg in Wageningen zich bereid verklaard mee te denken en waar mogelijk mee te doen om te kijken hoe zij als straat tot een betere balancering kunnen komen van het gebruik van elektriciteit (opwekking en gebruik) en tegelijk van het fossiele aardgas af zouden kunnen.

De huizen zijn vrijstaand/ 2 onder een kap, van begin 1900, slecht geïsoleerd. Veel CV ketels zijn binnen nu en een paar jaar aan vervanging toe.

Er is een overproductie aan zonnestroom, die hoofdzakelijk wordt terug geleverd. Nu de saldering wordt afgebouwd zoeken we naar opslag mogelijkheden voor de stroom om deze later (s nachts en in de winter ) weer zelf te kunnen gebruiken.

Motivatie van de buurt

  • Zelf duurzame stroom opwekken
  • Betere benutting beschikbaar dakoppervlak
  • Leveren aan buren (saldering binnen het eigen netwerkje)
  • Mogelijk geen energiebelasting (achter de meter van de buurt)
  • Netverzwaring niet nodig
  • Bijdrage aan minder fossiel gasverbruik, dus direct CO2 reductie)
  • Ervaring opdoen met decentrale netwerken/ kleinschalige opwekking van waterstof, de veiligheid en de kosten daarvan
  • Betere balancering tussen eigen verbruik en over-productie zonnestroom middels inzet van een (buurt)batterij
  • Verhogen buurtgevoel

Project gebied

Gele sterren zijn bewoners die zeer geïnteresseerd zijn.
Blauwe sterren zijn bewoners die wellicht mee willen doen maar nog niet betrokken zijn.

Hoe ziet het energie systeem er uit?

 

>> Lees meer over het project

>> Lees meer over de groepsmeter

Informatiebulletin

De buurt wordt op de hoogte gehouden van het project middels een informatiebulletin.

Lees hier bulletin 1