Welkom

!! Deze website is enige tijd niet bijgehouden en dus niet actueel. Najaar 2024 zal de website een update krijgen !!

Ook Wageningen heeft de ambitie om een aardgasloze gemeente te worden. In diverse wijken zijn daarvoor al initiatieven genomen.

Het H2H-team — vijf Wageningse vrijwilligers — heeft de afgelopen maanden onderzocht of het mogelijk is om al op korte termijn zonder aardgas comfortabel te kunnen blijven wonen zonder hogere energiekosten voor de bewoners dan met aardgas het geval zou zijn. Daarin speelt waterstof, naast diverse andere verwarmingssystemen, een prominente rol. We willen een project in Wageningen opzetten om de komende jaren naar een aardgasloze wijk te groeien en om ervaring op te doen met de warmtetransitie voor Wageningen en wellicht ook voor andere gemeenten.

We vertellen u hier graag meer over en houden u via de website op de hoogte van de ontwikkelingen. We zijn benieuwd naar uw opmerkingen en vragen, uw suggesties en kanttekeningen. Samen kunnen we er een mooi en zinvol project van maken, waar de huidige bewoners plezier van hebben en dat belangrijk is voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Klik op één van onderstaande knoppen voor meer informatie over de plannen.

Verwarmen Projecten Aanpak Informatie