Wat gaan wij doen?

U kent de volgorde:

  1. Eerst woningen en andere gebouwen isoleren en op andere manieren energie besparen
  2. Daarna het gewenste verwarmingssysteem kiezen
  3. Vervolgens: Doen, plannen realiseren.

Voor ons betekent dat kort en bondig het volgende.

De wereld wordt niet beter door er tegen te praten

Om te beginnen de pilot rondom Marin uitwerken samen met alle betrokken partijen. Daar hoort ook bij een uitvoeringsorganisatie opzetten, financiering zoeken (en vinden) en de pilot realiseren.

Tegelijkertijd , nu ja, een maandje later, willen we graag met andere wijken van waaruit (veel) belangstelling is getoond, gaan onderzoeken hoe we ook daar aan de slag kunnen. Dat is nog wel een uitdaging. Gelukkig geeft dat (hernieuwbare) energie.

We hebben het dan, voor zover we dat nu kunnen overzien, over de ‘buurt’ Nassauweg e.o., over Wageningen-Hoog en over Hamelakkers/Sahara. Om te beginnen willen we met twee of drie mensen uit elke wijk/buurt verkennen wat er mogelijk en wenselijk is. Daaruit kunnen we hopelijk een of meer projectvoorstellen maken. Hierbij zullen we samen optrekken met de gemeente en de netbeheerder Liander.

Koning opent fabriek voor groene waterstof in Groningen

De grootste groene waterstofinstallatie van Nederland is officieel geopend. De installatie HyStock in het Groningse Veendam moet 1 megawatt aan duurzame energie omzetten in groene waterstof. De energie wordt geleverd door 5.000 zonnepanelen.

26-06-2019 14:30 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De waterstofinstallatie is de eerste in Nederland waar op grote schaal groene waterstof gemaakt wordt. De HyStock installatie heeft een elektrolyser van 1 megawatt. Gasunie wil de waterstof in de nabije toekomst grootschalig en economisch rendabel opslaan in ondergrondse gasopslagen van Gasunie’s dochteronderneming EnergyStock. Zo kan de waterstof op latere momenten worden ingezet, bijvoorbeeld als duurzame energievoorziening als zonne- en windenergie niet voorradig zijn.

>> Lees meer op DuurzaamBedrijfsleven.nl

Waterstofcluster KIEMT

27 juni hebben we een korte presentatie van ons werk en de laatste stand van zaken gegeven voor de deelnemers van het waterstofcluster van KIEMT, een aantal bedrijven en adviseurs in Gelderland die zich intensief bezighouden met de ontwikkelingen rondom waterstof. Voor ons een mooie gelegenheid om voor een breed publiek ons verhaal te kunnen vertellen. En voor ons tenminste zo belangrijk, om te horen waar de verschillende partijen mee bezig zijn. Zo was het verrassend om te horen dat een bedrijf intensief bezig is om de kostprijs van een electrolyser met een 30% te verlagen. Dat lijkt te lukken door geen membranen – de duurste onderdelen van de electrolyser – te gebruiken, maar een andere technologie toe te passen. Klinkt veelbelovend.

Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Dan eindelijk is het er. Een akkoord op hoofdlijnen. Dat dan nog wel. Dit najaar is ons een uitgewerkt akkoord met meer concrete maatregelen beloofd.

Waterstof springt er niet direct uit als een onmisbare oplossing voor de energietransitie. Maar… op inmiddels steeds meer plaatsen door steeds meer deskundigen wordt de noodzaak om waterstof in te zetten voor een succesvolle energietransitie omarmd en ondersteund. In de industrie, bij transport en – we zouden het bijna vergeten – bij de gebouwde omgeving. En heel zeker ook bij de landelijke elektriciteitsvoorziening, voor het tijdelijk opslaan van waterstof, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Daarmee wordt ook een betere balans in het elektriciteitsnet verkregen zodat het (veel) minder hoeft te worden verzwaard. Wij zijn er van overtuigd dat ook in Wageningen waterstof onmisbaar zal zijn.

Veel belangstelling in bibliotheek Wageningen

De warmte heeft velen niet weerhouden om naar de informatieavond te komen. Het was een volle bak in de bibliotheek. Dat alleen is al reden tot vreugde. Meer nog dat het een zeer geslaagde avond was, onder leiding van Esther Schoenmaker, met boeiende presentaties van Sanne Meelker van de gemeente over de drie verwarmingsopties en van Paddy Noë en Frank Zegers van het H2H-team. Paddy vertelde over de mogelijkheden om de woningen met waterstof te verwarmen en over een pilotproject dat we nu aan het voorbereiden zijn. Frank liet zien dat waterstof verre van nieuw is in Wageningen. De oude gasfabriek aan de Veerweg maakte stadsgas, dat voor meer dan de helft uit waterstof bestond. Toen vonden we dat allemaal heel gewoon. In een filmpje zagen we hoe zo’n 60 jaar geleden het stadsgas in 4,5 jaar in heel Nederland is vervangen door het aardgas. Vervolgens kwam Rolf ter Bekke van onze netbeheerder Liander aan het woord die uitlegde dat het bestaande gasnet goed kan worden gebruikt voor de distributie van waterstof. Hier en daar zullen stukken leiding, vooral van gietijzer, moeten worden vervangen. Dat moet sowieso gebeuren en is dus geen probleem. Tot slot heeft Ruud Brunst van Remeha ons in het vooruitzicht gesteld dat binnen 2 jaar gecertificeerde Cv-ketels voor waterstof beschikbaar zijn.

We hebben van veel kanten gehoord dat het een zinvolle bijeenkomst was. Een van de aanwezigen verzuchtte: ‘Eindelijk eens goede informatie over waterstof.’ Wij voelen ons gesteund door ‘de zaal’. Het stimuleert ons om vol goede moed door te gaan.

v.l.n.r. Ruud Brunst, Sanne Meelker, Rolf ter Bekke en Frank Zegers

v.l.n.r. Ruud Brunst, Sanne Meelker, Rolf ter Bekke en Frank Zegers

Download de presentaties:

Stedin test pure waterstof in gasleiding Rozenburg

Energiebedrijf Stedin heeft met succes een gasleiding gevuld met waterstof. Dit gebeurde in Rozenburg, waar een appartementencomplex verwarmd gaat worden met waterstof.

14-03-2019 14:50 | Door: Bas Joosse

Stedin test in Rozenburg of het mogelijk is om een appartementencomplex te verwarmen met waterstof. Dat project loopt al enkele jaren. Tot nu toe wordt het appartementencomplex verwarmd door aardgas. Het gas wordt via een aparte gasleiding naar het complex getransporteerd. Deze transportleiding is recent gevuld met pure waterstof.

>> Lees verder op DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nouryon en Gasunie onderzoeken fabriek voor waterstof in Delfzijl

Gasunie en Nouryon onderzoeken of het mogelijk is om in Delfzijl een grote elektrolysefabriek te bouwen. In de fabriek moet groene waterstof worden opgewekt voor methanolproducent BioMCN. Bij de productie van methanol worden nu nog fossiele brandstoffen gebruikt.

26-02-2019 15:09 | Door: Bas Joosse – Duurzaam Bedrijfsleven.NL

De fabriek in Delfzijl moet een elektrolyser met een capaciteit van 20 megawatt krijgen. Nouryon en Gasunie verwachten nog dit jaar de definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen.

>> Lees meer op DuurzaamBedrijfsleven.nl