Bewoners Wilhelminaweg slaan handen ineen

De bewoners aan de Wilhelminaweg zijn een mooi initiatief gestart om hun straat aardgasvrij te gaan maken.

Ontwikkelingen:

18 april: de Wilhelminaweg gaat op excursie naar Stad aan het Haringvliet. Daar krijgen ze uitleg over het verwarmen van een huis met waterstof, in een demonstratiehuis waar er een werkende CV installatie hangt waarbij het waterstof wordt aangevoerd vanaf de straat. Dus inclusief meter  en leidingen naar de CV ketel en niet te vergeten gasmelders voor de veiligheid.
Met dank aan Stedin en dhr Albert van der Molen.

Eind april hebben de bewoners van de Wilhelminaweg besloten om gezamenlijk een groepsmeter op te gaan zetten. Hiervoor wordt de dongel van Earn-E aangeschaft. Deze wordt eind mei bezorgt.
Hiermee wil de buurt inzicht krijgen in de eigen opwekking en gebruik, zodat op basis daarvan een betere dimensionering van de buurtbatterij en de waterstof productie kan worden opgesteld.
Voor het aanschaffen en gebruik van de dongel is een gemeentelijke bijdrage gevraagd.

Op woensdag 1 juni is er een burenbijeenkomst van de bewoners van de Wilhelminastraat om het project verder uit te leggen. Er zijn externe specialisten gevraagd deel te nemen zoals Remeha, Liander en de electrolyser leverancier.

24 mei is er een artikel gepubliceerd in de Gelderlander over het initiatief.
>> Lees het artikel

>> Lees meer over het project

IEA scenario 2050: CO2 uitstoot netto nul

Op de dag van Shells aandeelhoudersvergadering verscheen ook een rapport waarin het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verstrekkende aanbevelingen doet. De organisatie van 29 vooral rijke, meestal westerse landen die data verzamelt over de mondiale energievoorziening en daar adviezen over geeft, vindt dat er niet meer moet worden geïnvesteerd in nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten. In nieuwe kolencentrales mag dat alleen als hun CO2-uitstoot wordt opgevangen. Vanaf 2035 moet het afgelopen zijn met de verkoop van personenauto’s op diesel en benzine, stelt het IEA. Volgens het agentschap zijn zulke drastische maatregelen nodig om de temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad.

De elektriciteitssector moet in 2040 klimaatneutraal zijn
Een wereld zonder CO2-uitstoot in 2050 is, meent het IEA, haalbaar en betaalbaar, maar dan moet het roer wel om. Dan moet de elektriciteitssector in 2040 klimaatneutraal zijn. Dan moeten zon, wind en andere hernieuwbare bronnen in 2050 90 procent van alle benodigde energie leveren. Dan moet de rest deels worden geleverd door kerncentrales. Dan moeten nieuwe technieken zoals waterstof en de opvang en opslag van CO2 gemeengoed zijn.
Volgens het IEA moet er vanaf 2030 elk jaar vier keer zo veel stroom uit zon en wind bijkomen als in 2020. Om wereldwijd CO2-neutraal te worden, is vanaf 2030 elk jaar 5000 miljard dollar aan investeringen nodig. Dat is tweeënhalf keer zo veel als nu. Door die extra investeringen groeit de mondiale economie, stelt het IAE: zelfs harder dan wanneer de wereld op de huidige manier zou doorgaan. Het rapport is geschreven met het oog op de komende Klimaatconferentie die in Schotland wordt gehouden. Milieuorganisatie Greenpeace reageerde tevreden op het rapport. “De IEA begint het eindelijk te snappen”, stelde directeur Jennifer Morgan.

Lees het gehele artikel in Trouw | 18 mei 2021

Waterstofpact helpt nieuwe kabinet op weg

De verkiezingsprogramma’s 2021 laten zien dat de ontwikkeling van een ambitieuze waterstofketen in een nieuw kabinet op consensus kan rekenen. Goed nieuws voor het klimaat, de Nederlandse economie en de energiezekerheid. Om die gezamenlijke ambities waar te maken, roept de Waterstofcoalitie op tot een Waterstofpact in het nieuwe regeerakkoord.

Het Waterstofpact, waarin 38 bedrijven en organisaties deelnemen, bevat een kort en overzichtelijk plan waarmee het nieuwe kabinet de waterstofeconomie op stoom zou moeten brengen. ‘Met het Waterstofpact kan nog dit jaar de schop in de grond voor de Nederlandse waterstofketen,’ aldus de Waterstofcoalitie.

Waterstoflab

Begin maart hebben we deelgenomen aan een eerste bijeenkomst van het WaterstofLab. Dit is een groep professionals en zeer betrokken ambtenaren en energiecoöperaties die kennis uitwisselen op het gebied van techniek en realisatie van waterstof projecten.

Lees hier het startdocument van het Waterstoflab.

Is waterstof nu echt te duur?

Elke dag kunnen we in de krant wel een groot of kleine bericht over waterstof lezen. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe fabrieken, in Nederland en wereldwijd. En ook berichten dat het – voorlopig? – niks wordt met waterstof. Veel te duur. Hoe komen we daar ooit uit?

Misschien is het allemaal wel (een beetje) waar en is het oordeel vooral afhankelijk van de bril die je hebt opgezet. Maar was het niet ook zo toen wind- en zonne-energie voorzichtig in opkomst kwamen? Ook toen werd veel gezegd: allemaal veel te duur, dat wordt voorlopig niks.

We kunnen we ons nu niet de luxe permitteren om rustig af te wachten, totdat de waterstof net zo goedkoop is geworden als het gebruik van aardgas. Tegen die tijd moeten we klaar staan om waterstof grootschalig toe te passen. De meeste experts zijn het er nu wel over eens dat waterstof een belangrijke rol in de energietransitie moet en zal spelen. Daarom moeten we nu zorgen dat we ervaring opdoen.

In een recent rapport van het Internationale Energie Agentschap – IEA lezen we: ‘In de meeste landen op aarde is elektriciteit uit zon nu al goedkoper dan elektriciteit uit aardgas en steenkool. Het IEA verwacht dat dat prijsverschil alleen nog maar verder toe zal nemen, en dat zonne-energie uiteindelijk de ‘goedkoopste energiebron in de geschiedenis’ wordt. Dat betekent dat ook de prijs van waterstof omlaag gaat; die is immers nauw verbonden met de prijs van elektriciteit.

Lees ook:

NRC | 2 december 2020: Waterstof potentieel groen, maar peperduur

NRC | 3 december 2020: Groene waterstof is nog te duur voor de fabriek

Nu.nl | 18 november 2020: Duurzame energie haalt fossiel over vier jaar in

Initiatiefnemer H2H geeft stokje door

Geurt van de Kerk, initiatiefnemer van het H2H.nu initiatief heeft zich in maart jl teruggetrokken uit het H2H.nu team. Geurt heeft gedurende bijna 2 jaar heel hard gewerkt om het initiatief op te zetten. Daarbij heeft hij veel contacten gelegd en vrienden gemaakt. Op deze plek willen wij Geurt heel erg bedanken voor de goede start die ons initiatief heeft gehad door de tomeloze inzet van Geurt en we hopen het in zijn stijl en met zijn enthousiasme te kunnen voortzetten.

Peiling interesse aanschaf auto op waterstof

De initiatiefgroep H2H.nu heeft veel informatie rondom de toepassing van Waterstof als energiedrager verkend en een mogelijke toepassing is die van een Waterstofgas tankstation in Wageningen.

Nu begrijpt iedereen dat hier sprake is van een kip/ei situatie, er zijn nog geen auto’s die op waterstofgas rijden en daarom is het niet interessant om een tankstation te beginnen.

Wij willen peilen in hoeverre er binnen Wageningen en directe omgeving er interesse is om een auto op waterstofgas aan te schaffen mits er een tankstation binnen redelijke afstand is. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven (klein en groter) of de overheid (Gemeente).

De ontwikkeling van waterstofgastankstations gaat vooruit, maar er zijn er nog te weinig.

Het actuele overzicht is hier te vinden

Ook zijn er al verschillende modellen auto’s die volledig op waterstof rijden:

Om een tankstation te kunnen realiseren is er naast een vergunning een intentie nodig voor ongeveer 90 waterstofgas voertuigen.

Hebben we voldoende voertuigen bij elkaar dan kunnen wij als initiatiefnemer bedrijven vragen om hier een tankstation te ontwikkelen.

Een mogelijkheid zou zijn om naast het groen gasstation van orange gas ook een waterstoftankstation neer te zetten.

Interesse: mail dan naar wageningen@h2h.nu. Wij maken hier een apart project van en zullen u dan in een aparte nieuwsbrief hierover blijven informeren.

Graag peilen we uw mening over het mogelijk aanschaffen van een auto op waterstof. Wilt u onze POLL invullen?

Het H2H team

Paddy Noë
Frank Zegers
Geurt van de Kerk

Informatiebijeenkomst warmtetransitie

Beste Buurtgenoten,

Op 8 januari hebben we jullie geïnformeerd over het initiatief rondom waterstof als mogelijke vervanging van aardgas. Inmiddels zijn we zover dat we inderdaad een informatiebijeenkomst kunnen houden! Onze “buur”, het Marin, is zo vriendelijk om gastheer te zijn voor deze informatiebijeenkomst.

De sessie is op donderdag 27 februari, van 18:30 tot ongeveer 20:00.
Locatie is het Marin: Haagsteeg 2 6708 PM Wageningen.

Marin heeft een beveiligingsprotocol voor gasten. Alle gasten moeten op naam aangemeld worden. Als je inderdaad wilt komen op deze avond, kun je dat dan even via de email aan mij bevestigen? Als je met je partner komt, dan uiteraard ook graag de naam van de partner doorgeven. Ik zal de lijst van deelnemers aan Marin doorgeven. Graag voor woensdag 26 februari 17:00 bij mij aanmelden, dan is er nog tijd om de gastenbadges aan te laten maken.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Aanleiding voor de bijeenkomst
  • Introductie door Marin
  • Vormen van warmtetransitie
  • H2H.nu
  • Dialoog
  • Afspraken en afsluiting

Uiteraard zullen we verslag doen van de vergadering en uitkomsten, ook voor degenen die wellicht deze avond verhinderd zijn. Nogmaals: vergeet niet om je bij mij aan te melden!

Hartelijke groeten en hopelijk tot donderdag 27 februari,

Victor Beverloo

Business cases veelbelovend: H2H update

We hebben al enige tijd weinig van ons laten horen. Misschien was dit wel de stilte voor de storm, wie zal het zeggen? In ieder geval hebben we niet stil gezeten. In tegendeel. We hebben hard gewerkt aan het doorrekenen van verschillende business cases. Enkele daarvan zijn hoopvol en haalbaar. Verder hebben we offertes aangevraagd voor electrolysers, met geheel verschillende uitkomsten en andere apparatuur en benodigdheden. De uitkomsten van al dit uitzoek- en rekenwerk hebben we nodig om goed gefundeerde keuzes te kunnen maken.

Tegelijkertijd hebben we een aantal belangrijke gesprekken gevoerd, zoals met ValleiEnergie en de overkoepelende coöperatie Samen|Om waar ValleiEnergie bij is aangesloten, met de netbeheerder Liander, met de provincie, met potentiële leveranciers en met geïnteresseerde bedrijven. Er is een breed gedragen belangstelling voor onze plannen en ideeën. Aan de slag dus. Op grond van de gevoerde gesprekken en van onze eigen berekeningen zullen we – om te beginnen – vier projecten nu gaan uitwerken.

1.       Waterstof produceren en bijmengen in het bestaande aardgasnet

Dit is de gunstigste optie: komt financieel het beste uit de business case, is snel te realiseren en draagt al op korte termijn bij aan de gewenste CO2-reductie in Wageningen. Technisch is het geen probleem, wettelijk evenmin en iedere inwoner en elk bedrijf in Wageningen – mits nu gebruiker van aardgas – draagt dus al meteen bij aan een vermindering van zijn of haar CO2 voetafdruk en dus aan een lagere CO2 uitstoot in Wageningen. In de woning of het bedrijf zijn geen aanpassingen nodig tot een bijmenging van zo’n 20% waterstof. Tegen die tijd zijn we al een paar jaar verder.

Dit project lijkt zo kansrijk dat we al met twee bedrijven in gesprek zijn om te zien of we op hun terrein een electrolyser kunnen plaatsen. Tevens zijn we nu offertes aan het opvragen voor de technische componenten en zoeken we actief financiering. Daarnaast gaan we in overleg met de belastingdienst om niet 2 keer energiebelasting te hoeven betalen, kijken we hoe we certificaten van oorsprong kunnen krijgen zodat leden van Vallei Energie, echt groen gas kunnen inkopen via Samen|OM. Kortom de bal begint te rollen.

2.       Het Marin project

De productie van waterstof op het Marin terrein biedt de mogelijkheid om ook Marin zelf van waterstof te voorzien voor het Zero Emission Lab, waar Marin onderzoek doet naar de voortstuwing van schepen met waterstof. Uitgaande van een electrolyser van 1MW is er daarnaast voldoende waterstof beschikbaar om nabijgelegen woningen en gebouwen van waterstof te voorzien. Daarvoor worden nu gesprekken gevoerd en gaan we binnenkort voeren met inwoners van De Boomgaarden (zie ook de aankondiging van de informatieavond op 27 februari a.s. (met hyperlink)), met eigenaren van gebouwen in de omgeving, met de Woningbouwvereniging en met Idealis.

3.       Verwarmen van een deel van een buurt met 100% waterstof

Dit type project ligt het dichtst bij de inwoners zelf. Zij krijgen 100% waterstof en worden dus direct aardgasvrij. Met waterstof en elektriciteit voorzien zij in hun energiebehoefte. Daarvoor hoeven ze weinig te doen. Het huidige gasnet is in het algemeen geschikt voor waterstof, ook binnenshuis. Er moet wel een nieuwe CV-ketel komen die geschikt is voor waterstof (kosten ca € 2000) en velen zullen een inductiekookplaat willen aanschaffen, als ze die niet al hebben. De kosten zijn voor veel inwoners te overzien en zo niet dan zijn ook daar oplossingen voor te vinden. Een noodzakelijke nieuwe gasmeter wordt aangebracht door de netbeheerder die ook de kosten hiervan draagt en die eventueel noodzakelijke aanpassingen aan het gasnet uitvoert en voor zijn rekening neemt.

Er is echter wel een soms flinke hobbel te nemen. Er moet een aaneengesloten kring van woningen in een buurt worden gevonden waar de bewoners interesse hebben voor het gebruik van waterstof. Iedereen in zo’n ‘kring’ moet ook echt meedoen – of geen gas willen gebruiken. Daarom is het zo belangrijk om al bij het begin van een project met alle betrokken bewoners in gesprek te gaan.

Hierover gaan we 27 februari in gesprek met de bewoners van De Boomgaarden.

De afgelopen maanden hebben we ook in een aantal andere buurten informatie gegeven over waterstof. Zodra er behoefte is aan meer informatie of om plannen uit te werken, zijn wij op afroep beschikbaar. Laat maar horen als een verder gesprek zinvol is. Wij komen graag naar u toe.

4.       Waterstofgas tankstation

Het H2H-team is zich er van bewust dat een tankstation een kip/ei situatie is: een tankstation trekt H2 auto’s aan en voldoende H2 auto’s schreeuwen om een tankstation in de buurt. Zodra duidelijk is dat er in de regio ongeveer 100 waterstof auto’s zijn/komen, dan is dat voldoende om een exploitant te vinden voor een waterstofgas tankstation in Wageningen. Wij gaan de komende weken bedrijven en particulieren benaderen en vragen in welke mate zij interesse hebben. Van daaruit kijken we wat de volgende stap zou kunnen zijn. Heeft u interesse, laat het even weten aan ons, dan sturen we u het vragenformulier toe.

En natuurlijk zullen we tegelijkertijd inventariseren welke plannen er in de regio al zijn voor een H2-tankstation. Het heeft geen zin om elkaar te beconcurreren. In tegendeel. Ook hier geldt dat samenwerking ons verder brengt.