Energietransitie moet voor DNV GL nog sneller gaan

Hernieuwbare energie zal in 2050 bijna 80 procent van de elektriciteit ter wereld leveren. Daarnaast zal vanaf 2032 de helft van alle auto’s elektrisch rijden. Toch gaat die ontwikkeling niet snel genoeg om de opwarming van de aarde op 1,5 graad Celsius te houden. Deze conclusies trekt technisch adviesbureau DNV GL in de jaarlijkse Energy Transition Outlook (ETO).

lees het hele artikel van Bas Joosse op duurzaambedrijfsleven.nl

[1] DNV GL is een wereldwijd toonaangevend adviesbureau op o.m. energiegebied, ontstaan uit o.m. Kema in Arnhem, het Noorse Det Norske Veritas en het Duitse Germanischer Lloyd www.dnvgl.com

Goeree-Overflakkee zet vol in op waterstof

Al heeft u niet eerder gehoord van de plaats Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee, daar is ‘het te doen’. Netbeheerder Stedin onderzoekt samen met verschillende partners de mogelijkheden om oudere woningen in Stad aan ’t Haringvliet over te zetten op waterstof.
Dit project is een van de nu negen projecten binnen H2GO, een groot samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen op Goeree-Overflakkee. Hiermee wil Goeree-Overflakkee, een eiland met een overschot aan groene stroom, zich verder ontwikkelen als ‘energy island’.

Vorige week 11 september hebben we de opening bijgewoond van een tweede, geheel ander project, ook in Stad aan ’t Haringvliet. Een nieuwbouw woning is voorzien van 30 zonnepanelen en een brandstofcel, zodat de woning het hele jaar door voorzien wordt van duurzame energie. Volledig zelfvoorzienend.
Lees meer over dit innovatieve project

Gaskraan Groningen 8 jaar eerder dicht

Bron:nrc.nl

Tot dusver werd uitgegaan van 2030 als laatste jaar voor het opboren van gas. Ook wordt het veilige niveau voor gaswinning volgend jaar al bereikt.

Het kabinet zegt dat er al in 2022 een einde komt aan de gaswinning in Groningen. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder ging de regering nog uit van 2030 als uiterste termijn. Als er sprake is van een erg koude winter, moet na 2022 mogelijk wel worden teruggegrepen op het Gronings gas.

Lees verder op nrc.nl

Een 3e zonnedak voor MARIN

Deze maand is opdracht gegeven voor een derde zonnedak op een gebouw van MARIN in Wageningen. Het is het derde collectieve systeem, waaraan medewerkers van MARIN en omwonenden meedoen en zo het project mogelijk maken. Dit derde project omvat 968 zonnepanelen. Met de beide al gerealiseerde zonnedaken liggen er dan zo’n 3800 zonnepanelen op de daken van MARIN.

Frank Zegers, bestuurder van Cooperatie MARIN op Zon II, constateert dat er veel belangstelling is voor zonnepanelen: ‘Overal zien we dat mensen zonnepanelen op het dak van hun woning laten plaatsen. Als ze toch hun eigen groene stroom willen opwekken, maar dat niet op eigen dak kunnen doen, is zo’n collectief project als bij MARIN een uitstekend alternatief. Heel positief dat hier zoveel belangstelling voor bestaat.’

Wat gaan wij doen?

U kent de volgorde:

  1. Eerst woningen en andere gebouwen isoleren en op andere manieren energie besparen
  2. Daarna het gewenste verwarmingssysteem kiezen
  3. Vervolgens: Doen, plannen realiseren.

Voor ons betekent dat kort en bondig het volgende.

De wereld wordt niet beter door er tegen te praten

Om te beginnen de pilot rondom Marin uitwerken samen met alle betrokken partijen. Daar hoort ook bij een uitvoeringsorganisatie opzetten, financiering zoeken (en vinden) en de pilot realiseren.

Tegelijkertijd , nu ja, een maandje later, willen we graag met andere wijken van waaruit (veel) belangstelling is getoond, gaan onderzoeken hoe we ook daar aan de slag kunnen. Dat is nog wel een uitdaging. Gelukkig geeft dat (hernieuwbare) energie.

We hebben het dan, voor zover we dat nu kunnen overzien, over de ‘buurt’ Nassauweg e.o., over Wageningen-Hoog en over Hamelakkers/Sahara. Om te beginnen willen we met twee of drie mensen uit elke wijk/buurt verkennen wat er mogelijk en wenselijk is. Daaruit kunnen we hopelijk een of meer projectvoorstellen maken. Hierbij zullen we samen optrekken met de gemeente en de netbeheerder Liander.

Koning opent fabriek voor groene waterstof in Groningen

De grootste groene waterstofinstallatie van Nederland is officieel geopend. De installatie HyStock in het Groningse Veendam moet 1 megawatt aan duurzame energie omzetten in groene waterstof. De energie wordt geleverd door 5.000 zonnepanelen.

26-06-2019 14:30 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De waterstofinstallatie is de eerste in Nederland waar op grote schaal groene waterstof gemaakt wordt. De HyStock installatie heeft een elektrolyser van 1 megawatt. Gasunie wil de waterstof in de nabije toekomst grootschalig en economisch rendabel opslaan in ondergrondse gasopslagen van Gasunie’s dochteronderneming EnergyStock. Zo kan de waterstof op latere momenten worden ingezet, bijvoorbeeld als duurzame energievoorziening als zonne- en windenergie niet voorradig zijn.

>> Lees meer op DuurzaamBedrijfsleven.nl

Waterstofcluster KIEMT

27 juni hebben we een korte presentatie van ons werk en de laatste stand van zaken gegeven voor de deelnemers van het waterstofcluster van KIEMT, een aantal bedrijven en adviseurs in Gelderland die zich intensief bezighouden met de ontwikkelingen rondom waterstof. Voor ons een mooie gelegenheid om voor een breed publiek ons verhaal te kunnen vertellen. En voor ons tenminste zo belangrijk, om te horen waar de verschillende partijen mee bezig zijn. Zo was het verrassend om te horen dat een bedrijf intensief bezig is om de kostprijs van een electrolyser met een 30% te verlagen. Dat lijkt te lukken door geen membranen – de duurste onderdelen van de electrolyser – te gebruiken, maar een andere technologie toe te passen. Klinkt veelbelovend.

Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Dan eindelijk is het er. Een akkoord op hoofdlijnen. Dat dan nog wel. Dit najaar is ons een uitgewerkt akkoord met meer concrete maatregelen beloofd.

Waterstof springt er niet direct uit als een onmisbare oplossing voor de energietransitie. Maar… op inmiddels steeds meer plaatsen door steeds meer deskundigen wordt de noodzaak om waterstof in te zetten voor een succesvolle energietransitie omarmd en ondersteund. In de industrie, bij transport en – we zouden het bijna vergeten – bij de gebouwde omgeving. En heel zeker ook bij de landelijke elektriciteitsvoorziening, voor het tijdelijk opslaan van waterstof, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Daarmee wordt ook een betere balans in het elektriciteitsnet verkregen zodat het (veel) minder hoeft te worden verzwaard. Wij zijn er van overtuigd dat ook in Wageningen waterstof onmisbaar zal zijn.