Waterstofexcursie geslaagd

Wageningers op zoek naar ervaring met waterstof voor verwarming

Een groep van 15 Wageningers heeft een bezoek gebracht aan Delft en Rozenburg om te leren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof voor de warmtetransitie. Mensen uit diverse wijken in Wageningen, allemaal met interesse hoe we de noodzakelijke warmtetransitie snel en succesvol kunnen realiseren. En met de vraag of en hoe we onze woningen duurzaam met waterstof kunnen verwarmen om ze van het aardgas af te krijgen. Ook in Wageningen willen en zullen we hiermee grote stappen moeten gaan zetten.

In Delft heeft Chris Hellinga, Sustainability Program Manager verbonden aan de afdeling Process & Energy van de TU Delft, ons meegenomen in zijn verhaal over de ontwikkelingen en de toekomst van waterstof, zonder andere opties voor de warmtetransitie te vergeten.

Zijn boodschap is:

  • We moeten alle mogelijkheden voor een snelle warmtetransitie benutten
  • Er is geen ‘beste’ optie voor alle situaties
  • Waterstof is een onmisbare schakel in de warmte transitie.

Toegespitst op woningen ziet Chris voor waterstof vooralsnog vooral toepassingen op het platteland,  in wijken met grotere afstanden tussen de woningen waar warmtenetten niet mogelijk zijn, in oude binnensteden en voor woningen die slecht te isoleren zijn en waarvoor lage temperatuurverwarming niet goed mogelijk is.

Drie waterstofketels in Rozenburg

Na een interessante rondleiding door het Green Village in Delft, waar o.m. diverse innovaties op het gebied van de warmtetransitie te zien zijn, hebben we het project Power2Gas van projectleider Albert van der Molen in Rozenburg mogen bekijken.  Het is het eerste project in Nederland waar woningen daadwerkelijk met waterstof worden verwarmd. In Rozenburg branden nu de verwarmingsketels. Er hangen drie – nog experimentele – CV ketels, van DNV GL/Gasterra, Bekaert en Remeha. Die draaien goed. De verwachting is dat de waterstof CV-ketels in de loop van volgend jaar op de markt komen.

Power2Gas is een initiatief van netbeheerder Stedin, die op diverse plaatsen pilots met waterstof uitvoert. Terwijl het project in Rozenburg nog volop loopt is Stedin al weer bezig met de voorbereidingen van een veel grotere pilot in Stad aan ’t Haringvliet. Daar wordt bekeken of vrijwel het hele dorp van zo’n 550 woningen ‘aan de waterstof’ wil en kan.

Daar kunnen ook wij in Wageningen veel van leren.

De ‘waterstoffabriek’ in 1 zeecontainer in Rozenburg