Business cases veelbelovend: H2H update

We hebben al enige tijd weinig van ons laten horen. Misschien was dit wel de stilte voor de storm, wie zal het zeggen? In ieder geval hebben we niet stil gezeten. In tegendeel. We hebben hard gewerkt aan het doorrekenen van verschillende business cases. Enkele daarvan zijn hoopvol en haalbaar. Verder hebben we offertes aangevraagd voor electrolysers, met geheel verschillende uitkomsten en andere apparatuur en benodigdheden. De uitkomsten van al dit uitzoek- en rekenwerk hebben we nodig om goed gefundeerde keuzes te kunnen maken.

Tegelijkertijd hebben we een aantal belangrijke gesprekken gevoerd, zoals met ValleiEnergie en de overkoepelende coöperatie Samen|Om waar ValleiEnergie bij is aangesloten, met de netbeheerder Liander, met de provincie, met potentiële leveranciers en met geïnteresseerde bedrijven. Er is een breed gedragen belangstelling voor onze plannen en ideeën. Aan de slag dus. Op grond van de gevoerde gesprekken en van onze eigen berekeningen zullen we – om te beginnen – vier projecten nu gaan uitwerken.

1.       Waterstof produceren en bijmengen in het bestaande aardgasnet

Dit is de gunstigste optie: komt financieel het beste uit de business case, is snel te realiseren en draagt al op korte termijn bij aan de gewenste CO2-reductie in Wageningen. Technisch is het geen probleem, wettelijk evenmin en iedere inwoner en elk bedrijf in Wageningen – mits nu gebruiker van aardgas – draagt dus al meteen bij aan een vermindering van zijn of haar CO2 voetafdruk en dus aan een lagere CO2 uitstoot in Wageningen. In de woning of het bedrijf zijn geen aanpassingen nodig tot een bijmenging van zo’n 20% waterstof. Tegen die tijd zijn we al een paar jaar verder.

Dit project lijkt zo kansrijk dat we al met twee bedrijven in gesprek zijn om te zien of we op hun terrein een electrolyser kunnen plaatsen. Tevens zijn we nu offertes aan het opvragen voor de technische componenten en zoeken we actief financiering. Daarnaast gaan we in overleg met de belastingdienst om niet 2 keer energiebelasting te hoeven betalen, kijken we hoe we certificaten van oorsprong kunnen krijgen zodat leden van Vallei Energie, echt groen gas kunnen inkopen via Samen|OM. Kortom de bal begint te rollen.

2.       Het Marin project

De productie van waterstof op het Marin terrein biedt de mogelijkheid om ook Marin zelf van waterstof te voorzien voor het Zero Emission Lab, waar Marin onderzoek doet naar de voortstuwing van schepen met waterstof. Uitgaande van een electrolyser van 1MW is er daarnaast voldoende waterstof beschikbaar om nabijgelegen woningen en gebouwen van waterstof te voorzien. Daarvoor worden nu gesprekken gevoerd en gaan we binnenkort voeren met inwoners van De Boomgaarden (zie ook de aankondiging van de informatieavond op 27 februari a.s. (met hyperlink)), met eigenaren van gebouwen in de omgeving, met de Woningbouwvereniging en met Idealis.

3.       Verwarmen van een deel van een buurt met 100% waterstof

Dit type project ligt het dichtst bij de inwoners zelf. Zij krijgen 100% waterstof en worden dus direct aardgasvrij. Met waterstof en elektriciteit voorzien zij in hun energiebehoefte. Daarvoor hoeven ze weinig te doen. Het huidige gasnet is in het algemeen geschikt voor waterstof, ook binnenshuis. Er moet wel een nieuwe CV-ketel komen die geschikt is voor waterstof (kosten ca € 2000) en velen zullen een inductiekookplaat willen aanschaffen, als ze die niet al hebben. De kosten zijn voor veel inwoners te overzien en zo niet dan zijn ook daar oplossingen voor te vinden. Een noodzakelijke nieuwe gasmeter wordt aangebracht door de netbeheerder die ook de kosten hiervan draagt en die eventueel noodzakelijke aanpassingen aan het gasnet uitvoert en voor zijn rekening neemt.

Er is echter wel een soms flinke hobbel te nemen. Er moet een aaneengesloten kring van woningen in een buurt worden gevonden waar de bewoners interesse hebben voor het gebruik van waterstof. Iedereen in zo’n ‘kring’ moet ook echt meedoen – of geen gas willen gebruiken. Daarom is het zo belangrijk om al bij het begin van een project met alle betrokken bewoners in gesprek te gaan.

Hierover gaan we 27 februari in gesprek met de bewoners van De Boomgaarden.

De afgelopen maanden hebben we ook in een aantal andere buurten informatie gegeven over waterstof. Zodra er behoefte is aan meer informatie of om plannen uit te werken, zijn wij op afroep beschikbaar. Laat maar horen als een verder gesprek zinvol is. Wij komen graag naar u toe.

4.       Waterstofgas tankstation

Het H2H-team is zich er van bewust dat een tankstation een kip/ei situatie is: een tankstation trekt H2 auto’s aan en voldoende H2 auto’s schreeuwen om een tankstation in de buurt. Zodra duidelijk is dat er in de regio ongeveer 100 waterstof auto’s zijn/komen, dan is dat voldoende om een exploitant te vinden voor een waterstofgas tankstation in Wageningen. Wij gaan de komende weken bedrijven en particulieren benaderen en vragen in welke mate zij interesse hebben. Van daaruit kijken we wat de volgende stap zou kunnen zijn. Heeft u interesse, laat het even weten aan ons, dan sturen we u het vragenformulier toe.

En natuurlijk zullen we tegelijkertijd inventariseren welke plannen er in de regio al zijn voor een H2-tankstation. Het heeft geen zin om elkaar te beconcurreren. In tegendeel. Ook hier geldt dat samenwerking ons verder brengt.

Geef een reactie