Veel belangstelling in bibliotheek Wageningen

De warmte heeft velen niet weerhouden om naar de informatieavond te komen. Het was een volle bak in de bibliotheek. Dat alleen is al reden tot vreugde. Meer nog dat het een zeer geslaagde avond was, onder leiding van Esther Schoenmaker, met boeiende presentaties van Sanne Meelker van de gemeente over de drie verwarmingsopties en van Paddy Noë en Frank Zegers van het H2H-team. Paddy vertelde over de mogelijkheden om de woningen met waterstof te verwarmen en over een pilotproject dat we nu aan het voorbereiden zijn. Frank liet zien dat waterstof verre van nieuw is in Wageningen. De oude gasfabriek aan de Veerweg maakte stadsgas, dat voor meer dan de helft uit waterstof bestond. Toen vonden we dat allemaal heel gewoon. In een filmpje zagen we hoe zo’n 60 jaar geleden het stadsgas in 4,5 jaar in heel Nederland is vervangen door het aardgas. Vervolgens kwam Rolf ter Bekke van onze netbeheerder Liander aan het woord die uitlegde dat het bestaande gasnet goed kan worden gebruikt voor de distributie van waterstof. Hier en daar zullen stukken leiding, vooral van gietijzer, moeten worden vervangen. Dat moet sowieso gebeuren en is dus geen probleem. Tot slot heeft Ruud Brunst van Remeha ons in het vooruitzicht gesteld dat binnen 2 jaar gecertificeerde Cv-ketels voor waterstof beschikbaar zijn.

We hebben van veel kanten gehoord dat het een zinvolle bijeenkomst was. Een van de aanwezigen verzuchtte: ‘Eindelijk eens goede informatie over waterstof.’ Wij voelen ons gesteund door ‘de zaal’. Het stimuleert ons om vol goede moed door te gaan.

v.l.n.r. Ruud Brunst, Sanne Meelker, Rolf ter Bekke en Frank Zegers

v.l.n.r. Ruud Brunst, Sanne Meelker, Rolf ter Bekke en Frank Zegers

Download de presentaties:

Informatieavond – 26 juni waterstof in de BBLTHK in Wageningen

26 juni bent u van harte welkom in de bibliotheek in Wageningen, waar enkele deskundigen u informeren over de mogelijkheden van waterstof om uw huis te verwarmen, als we straks geen aardgas meer kunnen gebruiken.

Waterstof? Nog vrij onbekend, nu in hoog tempo steeds meer in de schijnwerpers. Over enige tijd zullen we ook in Wageningen geen aardgas meer hebben. Wat moeten we dan doen om toch onze woningen voldoende te kunnen blijven verwarmen. En kan dat ook zonder hogere energiekosten?

26 juni bent u van harte welkom in de bibliotheek, waar enkele deskundigen u informeren over de mogelijkheden van waterstof om uw huis mee te verwarmen, als we over enkele jaren geen aardgas meer gebruiken.

Het H2H-team — vier Wageningse vrijwilligers — heeft de afgelopen maanden onderzocht of het mogelijk is om al op korte termijn zonder aardgas comfortabel te kunnen blijven wonen zonder hogere energiekosten voor de bewoners dan met aardgas het geval zou zijn. Daarin speelt waterstof, naast diverse andere verwarmingssystemen, een prominente rol. Het doel van het H2H-team is om een project in Wageningen op te zetten om de komende jaren naar een aardgasloze wijk te groeien en om ervaring op te doen met de warmtetransitie voor Wageningen en wellicht ook voor andere gemeenten.

Tijdens de informatieavond vertelt Sanne Meelker, projectleider warmtetransitie in Wageningen, in het kort welke wegen er zijn om zonder aardgas te kunnen, Paddy Noë van het H2H-team laat zien welke rol waterstof hierbij kan spelen, met de voors en tegens daarvan, en deskundigen van Liander en Remeha bieden een kijkje in de praktijk van de omschakeling naar waterstof.

Er zal vooral veel ruimte zijn voor vragen (en antwoorden).

Woensdag 26 juni in de Bibliotheek, Stationsstraat 2 in Wageningen

Inloop:   19.00 uur
Begin:    19.30 uur
Einde:    21.30 uur

Contact: wageningen@h2h.nu

Een initiatief van Geurt van de Kerk, Frank Zeegers, Kees van der Sluis en Paddy Noë.

Stedin test pure waterstof in gasleiding Rozenburg

Energiebedrijf Stedin heeft met succes een gasleiding gevuld met waterstof. Dit gebeurde in Rozenburg, waar een appartementencomplex verwarmd gaat worden met waterstof.

14-03-2019 14:50 | Door: Bas Joosse

Stedin test in Rozenburg of het mogelijk is om een appartementencomplex te verwarmen met waterstof. Dat project loopt al enkele jaren. Tot nu toe wordt het appartementencomplex verwarmd door aardgas. Het gas wordt via een aparte gasleiding naar het complex getransporteerd. Deze transportleiding is recent gevuld met pure waterstof.

>> Lees verder op DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nouryon en Gasunie onderzoeken fabriek voor waterstof in Delfzijl

Gasunie en Nouryon onderzoeken of het mogelijk is om in Delfzijl een grote elektrolysefabriek te bouwen. In de fabriek moet groene waterstof worden opgewekt voor methanolproducent BioMCN. Bij de productie van methanol worden nu nog fossiele brandstoffen gebruikt.

26-02-2019 15:09 | Door: Bas Joosse – Duurzaam Bedrijfsleven.NL

De fabriek in Delfzijl moet een elektrolyser met een capaciteit van 20 megawatt krijgen. Nouryon en Gasunie verwachten nog dit jaar de definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen.

>> Lees meer op DuurzaamBedrijfsleven.nl

Denktank pleit voor ambitieuzer Europees doel CO2-uitstoot

Europa ligt op koers om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met meer dan 30 procent terug te dringen. Dat komt door de maatregelen die tot nu toe genomen zijn. De Europese klimaatdenktank Sandbag pleit daarom voor een nieuwe doelstelling  voor 2040.

27-03-2019 16:47 | Door: Bas Joosse – Duurzaam Bedrijfsleven.NL

Met de Europese maatregelen die tot nu toe genomen zijn, is in 2018 24 procent minder broeikasgas uitgestoten dan in 1990. Europa ligt op schema, concludeert Sandbag. Reden voor de denktank om te pleiten voor een ambitieuzer doel dan nu gesteld is. Dat doel ligt nu op minimaal 40 procent reductie in 2040. Sandbag pleit voor een nieuw doel; minimaal 50 procent minder uitstoot.

>> Lees meer op DuurzaamBedrijfsleven.nl

ArcelorMittal wil waterstof gebruiken voor ijzerproductie

Staalproducent ArcelorMittal gaat in Hamburg een testfabriek bouwen waarin waterstof gebruikt kan worden om ijzer te produceren. Voor de productie van ijzer wordt nu nog aardgas of steenkool gebruikt.

29-03-2019 15:11 | Door: Bas Joosse

De waterstof gaat gebruikt worden in een zogeheten direct-gereduceerd ijzer (DRI)-fabriek. Hier wordt ijzererts gereduceerd doordat de ijzererts reageert met gas of steenkool. Het resultaat van de reactie is ijzer.

>> Lees meer op DuurzaamBedrijfsleven.nl

Qirion geeft aanbevelingen

Qirion, dochterbedrijf van netbeheerder Alliander, onderhoudt een deel van het hoog- en middenspanningsnet in Nederland. Voorts werkt Qirion aan duurzame en innovatieve oplossingen voor nieuwe en bestaande energienetten. Zo doet Qirion ook onderzoek naar de verschillende facetten rondom de energietransitie.

Woensdag 26 januari kwam Qirion op bezoek bij de gemeente Wageningen en bood aan om zich te buigen over twee casussen. Eén casus heeft de gemeente aangedragen en één heeft het H2H-team voorgelegd. De mensen van Qirion kwamen na een klein uur met een flink aantal aanbevelingen voor onze casus. De allerbelangrijkste voor ons was: snel beginnen maar niet meteen te veel willen, de mensen laten zien wat de warmtetransitie voor hen praktisch betekent, vooral als het gaat om waterstof, dat voor velen nog zo onbekend is. Mensen moeten met eigen ogen kunnen zien wat er gebeurt als hun woningen gebruik gaan maken van waterstof. ‘Zorg dat je de mensen meeneemt in het hele proces.’

Die aanbeveling nemen wij zeer ter harte.