Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Dan eindelijk is het er. Een akkoord op hoofdlijnen. Dat dan nog wel. Dit najaar is ons een uitgewerkt akkoord met meer concrete maatregelen beloofd.

Waterstof springt er niet direct uit als een onmisbare oplossing voor de energietransitie. Maar… op inmiddels steeds meer plaatsen door steeds meer deskundigen wordt de noodzaak om waterstof in te zetten voor een succesvolle energietransitie omarmd en ondersteund. In de industrie, bij transport en – we zouden het bijna vergeten – bij de gebouwde omgeving. En heel zeker ook bij de landelijke elektriciteitsvoorziening, voor het tijdelijk opslaan van waterstof, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Daarmee wordt ook een betere balans in het elektriciteitsnet verkregen zodat het (veel) minder hoeft te worden verzwaard. Wij zijn er van overtuigd dat ook in Wageningen waterstof onmisbaar zal zijn.