Waterstofexcursie 15 oktober

De excursie naar een waterstofproject zal plaatsvinden op dinsdag 15 oktober.
Het programma is als volgt:

De al eerder aangekondigde excursie naar een waterstofproject vindt plaats op dinsdag 15 oktober.

Het programma is:

 • 10.00 TU Delft – Chris Hellinga
  Chris Hellinga van de groep van professor Ad van Wijk aan de TU zal ons inwijden in de waterstof. Hij zal ons mede aan de hand van een korte film vertellen over waterstof en de ontwikkelingen daarbij in de nabije en wat verdere toekomst
 • 11.00 Green Village Delft
  Daarna bezoeken we het Green Village op de campus van de TU in Delft. Het Green Village is een proeftuin voor innovaties o.m. op het gebied van het verwarmen van woningen zonder aardgas. We krijgen een aparte rondleiding, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de verschillende nieuwe systemen om woningen te verduurzamen en te verwarmen.
 • 12.00 uur Green Village – Lidewij van Trigt
  Lidewij – senior project manager energie van Green Village – zal nog wat dieper ingaan op het onderwerp
 • 12.30 uur vertrek naar Rozenburg
  Lunch in Het Hof van Rozenburg
 • 14.00 uur Project Power2Gas – Albert van der Molen
  Bezoek aan het project in Rozenburg ten zuiden van Rotterdam, het eerste project in Nederland waar daadwerkelijk woningen worden verwarmd met ter plaatse geproduceerde waterstof. De projectleider, Albert van der Molen van Stedin, zal ons een toelichting geven en een rondleiding, waar we ook een kijkje zullen nemen in de (kleine) waterstoffabriek.
 • Ca 16.00 uur terugreis naar Wageningen

Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Is er (veel) meer belangstelling, dan organiseren we gewoon een tweede excursie.

We vertrekken met eigen vervoer om 8.30 uur uit Wageningen. Uiteraard zullen we zo veel mogelijk carpoolen. Aan deze dag zijn voor de deelnemers, buiten het eigen vervoer, geen kosten verbonden.

Heeft u belangstelling om mee te gaan, laat het ons z.s.m. weten: wageningen@h2h.nu