Waterstofexcursie geslaagd

Wageningers op zoek naar ervaring met waterstof voor verwarming

Een groep van 15 Wageningers heeft een bezoek gebracht aan Delft en Rozenburg om te leren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof voor de warmtetransitie. Mensen uit diverse wijken in Wageningen, allemaal met interesse hoe we de noodzakelijke warmtetransitie snel en succesvol kunnen realiseren. En met de vraag of en hoe we onze woningen duurzaam met waterstof kunnen verwarmen om ze van het aardgas af te krijgen. Ook in Wageningen willen en zullen we hiermee grote stappen moeten gaan zetten.

In Delft heeft Chris Hellinga, Sustainability Program Manager verbonden aan de afdeling Process & Energy van de TU Delft, ons meegenomen in zijn verhaal over de ontwikkelingen en de toekomst van waterstof, zonder andere opties voor de warmtetransitie te vergeten.

Zijn boodschap is:

 • We moeten alle mogelijkheden voor een snelle warmtetransitie benutten
 • Er is geen ‘beste’ optie voor alle situaties
 • Waterstof is een onmisbare schakel in de warmte transitie.

Toegespitst op woningen ziet Chris voor waterstof vooralsnog vooral toepassingen op het platteland,  in wijken met grotere afstanden tussen de woningen waar warmtenetten niet mogelijk zijn, in oude binnensteden en voor woningen die slecht te isoleren zijn en waarvoor lage temperatuurverwarming niet goed mogelijk is.

Drie waterstofketels in Rozenburg

Na een interessante rondleiding door het Green Village in Delft, waar o.m. diverse innovaties op het gebied van de warmtetransitie te zien zijn, hebben we het project Power2Gas van projectleider Albert van der Molen in Rozenburg mogen bekijken.  Het is het eerste project in Nederland waar woningen daadwerkelijk met waterstof worden verwarmd. In Rozenburg branden nu de verwarmingsketels. Er hangen drie – nog experimentele – CV ketels, van DNV GL/Gasterra, Bekaert en Remeha. Die draaien goed. De verwachting is dat de waterstof CV-ketels in de loop van volgend jaar op de markt komen.

Power2Gas is een initiatief van netbeheerder Stedin, die op diverse plaatsen pilots met waterstof uitvoert. Terwijl het project in Rozenburg nog volop loopt is Stedin al weer bezig met de voorbereidingen van een veel grotere pilot in Stad aan ’t Haringvliet. Daar wordt bekeken of vrijwel het hele dorp van zo’n 550 woningen ‘aan de waterstof’ wil en kan.

Daar kunnen ook wij in Wageningen veel van leren.

De ‘waterstoffabriek’ in 1 zeecontainer in Rozenburg

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen in Wageningen – stand van zaken

Welke optie om de woning mee te verwarmen eenieder ook kiest, meer zonnepanelen zijn altijd nuttig en nodig. Broodnodig. Onlangs is het derde zonnedak bij Marin geopend. Dat zit echter niet in onderstaande data, want die hebben alleen betrekking op woningen. Wellicht inspireren de data toch tot verdere actie.

Vermogen (in kWpiek)  geregistreerde PV-panelen  – Buurten in Gemeente  Wageningen
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Business & Science Park ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
De Buurt-West 3 5 5 6 29 56 226 337 414 449
De Buurt-Oost 2 4 4 6 28 54 217 324 397 432
Bovenbuurt 7 12 12 13 27 66 130 191 245 404
De Hooilanden 8 14 19 21 56 144 227 286 305 353
Benedenbuurt 5 8 8 9 19 46 90 135 168 279
Kortenoord-Oost 0 0 0 0 18 72 114 154 190 223
Veluvia 10 15 18 19 38 62 94 136 156 187
Haverlanden 2 3 3 3 12 58 110 147 169 184
De Weiden 8 11 13 16 43 181 337 379 148 180
Rietveldbuurt 4 8 11 12 30 64 96 124 155 179
Wageningen-Hoog 6 8 8 9 20 36 60 82 139 168
Mondriaanbuurt 4 7 12 12 28 59 89 114 143 164
Hamelakkers 9 11 14 15 30 49 74 107 122 146
Binnenstad 3 4 5 6 25 40 61 83 130 143
Tarthorst 1 3 3 3 8 74 97 117 124 136
Boomgaarden 5 6 8 9 25 105 195 220 86 104
De Blauwe Bergen en de Bongerd 1 3 3 3 8 60 85 102 89 100
Rustenburg 5 6 7 8 16 26 40 57 63 80
Wageningen Campus en Droevendaal 5 5 5 5 10 18 40 53 62 73
Roghorst 1 1 1 1 5 38 49 59 63 70
Pomona 3 4 5 6 15 65 121 137 53 64
Oude Nude 0 0 0 0 4 11 14 61 35 50
Kortenoord-West 0 0 0 0 4 14 23 31 38 45
Uiterwaarden 5 11 11 11 12 13 25 27 28 40
De Eng 1 2 2 2 2 8 12 19 25 37
Wageningse Berg 0 0 0 0 1 6 9 13 19 36
Nude-buurt 0 0 0 0 2 19 68 77 30 32
Het Binnenveld 0 0 0 0 1 8 12 15 19 22
De Dreijen 1 2 2 2 4 6 9 13 15 18
Haarweg 0 0 0 0 2 10 37 42 16 18
Nudepark, Rijnhaven en Industrieweg 0 0 0 0 1 2 6 16 11 12
Marijkebuurt 1 1 1 1 0 6 19 21 9 9
                     
Totaal 100 154 180 198 523 1476 2786 3679 3666 4437

Bron: Data CBS via de Klimaatmonitor

Het totaal vermogen van de panelen is tussen 2008 en 2017 sterk toegenomen, vooral vanaf 2013. In 2008 waren Veluvia, Hamelakkers, De Hooilanden en De Weiden de voorlopers. Eind 2017 was het grootste zonnevermogen te vinden in De Buurt-West, De Buurt-Oost, Bovenbuurt, De Hooilanden en Benedenbuurt, met vermogens van 449 tot 279 Wpiek. Alleen De Hooilanden heeft zich in de Top 5 weten te handhaven.

Zodra er nieuwe data beschikbaar zijn, laten we die u weten.

 

Energietransitie moet voor DNV GL nog sneller gaan

Hernieuwbare energie zal in 2050 bijna 80 procent van de elektriciteit ter wereld leveren. Daarnaast zal vanaf 2032 de helft van alle auto’s elektrisch rijden. Toch gaat die ontwikkeling niet snel genoeg om de opwarming van de aarde op 1,5 graad Celsius te houden. Deze conclusies trekt technisch adviesbureau DNV GL in de jaarlijkse Energy Transition Outlook (ETO).

lees het hele artikel van Bas Joosse op duurzaambedrijfsleven.nl

[1] DNV GL is een wereldwijd toonaangevend adviesbureau op o.m. energiegebied, ontstaan uit o.m. Kema in Arnhem, het Noorse Det Norske Veritas en het Duitse Germanischer Lloyd www.dnvgl.com

Goeree-Overflakkee zet vol in op waterstof

Al heeft u niet eerder gehoord van de plaats Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee, daar is ‘het te doen’. Netbeheerder Stedin onderzoekt samen met verschillende partners de mogelijkheden om oudere woningen in Stad aan ’t Haringvliet over te zetten op waterstof.
Dit project is een van de nu negen projecten binnen H2GO, een groot samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen op Goeree-Overflakkee. Hiermee wil Goeree-Overflakkee, een eiland met een overschot aan groene stroom, zich verder ontwikkelen als ‘energy island’.

Vorige week 11 september hebben we de opening bijgewoond van een tweede, geheel ander project, ook in Stad aan ’t Haringvliet. Een nieuwbouw woning is voorzien van 30 zonnepanelen en een brandstofcel, zodat de woning het hele jaar door voorzien wordt van duurzame energie. Volledig zelfvoorzienend.
Lees meer over dit innovatieve project

Gaskraan Groningen 8 jaar eerder dicht

Bron:nrc.nl

Tot dusver werd uitgegaan van 2030 als laatste jaar voor het opboren van gas. Ook wordt het veilige niveau voor gaswinning volgend jaar al bereikt.

Het kabinet zegt dat er al in 2022 een einde komt aan de gaswinning in Groningen. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder ging de regering nog uit van 2030 als uiterste termijn. Als er sprake is van een erg koude winter, moet na 2022 mogelijk wel worden teruggegrepen op het Gronings gas.

Lees verder op nrc.nl

Een 3e zonnedak voor MARIN

Deze maand is opdracht gegeven voor een derde zonnedak op een gebouw van MARIN in Wageningen. Het is het derde collectieve systeem, waaraan medewerkers van MARIN en omwonenden meedoen en zo het project mogelijk maken. Dit derde project omvat 968 zonnepanelen. Met de beide al gerealiseerde zonnedaken liggen er dan zo’n 3800 zonnepanelen op de daken van MARIN.

Frank Zegers, bestuurder van Cooperatie MARIN op Zon II, constateert dat er veel belangstelling is voor zonnepanelen: ‘Overal zien we dat mensen zonnepanelen op het dak van hun woning laten plaatsen. Als ze toch hun eigen groene stroom willen opwekken, maar dat niet op eigen dak kunnen doen, is zo’n collectief project als bij MARIN een uitstekend alternatief. Heel positief dat hier zoveel belangstelling voor bestaat.’

Waterstofexcursie 15 oktober

De excursie naar een waterstofproject zal plaatsvinden op dinsdag 15 oktober.
Het programma is als volgt:

De al eerder aangekondigde excursie naar een waterstofproject vindt plaats op dinsdag 15 oktober.

Het programma is:

 • 10.00 TU Delft – Chris Hellinga
  Chris Hellinga van de groep van professor Ad van Wijk aan de TU zal ons inwijden in de waterstof. Hij zal ons mede aan de hand van een korte film vertellen over waterstof en de ontwikkelingen daarbij in de nabije en wat verdere toekomst
 • 11.00 Green Village Delft
  Daarna bezoeken we het Green Village op de campus van de TU in Delft. Het Green Village is een proeftuin voor innovaties o.m. op het gebied van het verwarmen van woningen zonder aardgas. We krijgen een aparte rondleiding, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de verschillende nieuwe systemen om woningen te verduurzamen en te verwarmen.
 • 12.00 uur Green Village – Lidewij van Trigt
  Lidewij – senior project manager energie van Green Village – zal nog wat dieper ingaan op het onderwerp
 • 12.30 uur vertrek naar Rozenburg
  Lunch in Het Hof van Rozenburg
 • 14.00 uur Project Power2Gas – Albert van der Molen
  Bezoek aan het project in Rozenburg ten zuiden van Rotterdam, het eerste project in Nederland waar daadwerkelijk woningen worden verwarmd met ter plaatse geproduceerde waterstof. De projectleider, Albert van der Molen van Stedin, zal ons een toelichting geven en een rondleiding, waar we ook een kijkje zullen nemen in de (kleine) waterstoffabriek.
 • Ca 16.00 uur terugreis naar Wageningen

Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Is er (veel) meer belangstelling, dan organiseren we gewoon een tweede excursie.

We vertrekken met eigen vervoer om 8.30 uur uit Wageningen. Uiteraard zullen we zo veel mogelijk carpoolen. Aan deze dag zijn voor de deelnemers, buiten het eigen vervoer, geen kosten verbonden.

Heeft u belangstelling om mee te gaan, laat het ons z.s.m. weten: wageningen@h2h.nu